Kachľová akumulačná pec so systémom BRUNNER, ORTNER a RATH

Prečo tento typ kachľovej pece?

• vysoký podiel zdravého sálavého tepla, celý plášť kachľovej pece sa prehreje na príjemné teploty

• skvalitnenie tepelnej pohody v interiéri

• nízke prúdenie vzduchu – nevíri prach v miestnosti

• externý prívod vzduchu na horenie

• zdravé sálavé teplo v celom dome

• výrazne predĺžená akumulačná schopnosť až na 12 hodín

• Brunner, Ortner, Rath vykurovacie vložky a ohniská

• Ortner akumulačné platne

• Ortner akumulačné ťahové tvarovky KMS